Prof. zw. dr hab. Iwona Lorenc

   Filozof.

     Pracuje jako profesor w Instytucie Filozofii
     w Uniwersytecie Warszawskim oraz w Akademii
     Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

 

  Od 1989 redaktor, a następnie w latach: 2002-2007
  redaktor naczelna półrocznika „Sztuka i Filozofia”.
  W latach 1998-2008 współkierowała Pracownią Badań
  nad Filozofią Francuską i Francuskojęzyczną w Instytucie Filozofii UW. Obecnie:
  kierownik Zakłądu Estetyki w Instytucie Filozofii UW (od 2006r.)

 

 


Specjalizuje się w filozofii sztuki, szczególnie w zakresie
filozofii fenomenologicznej, filozofii przedstawienia i estetycznej problematyce
późnej nowoczesności.

Autorka monografii i redakcji zbiorowych:
· “Logos i mit estetyczności" (1993)
· "Świadomość i obraz. Studia z filozofii przedstawienia "(2003)
· "Minima aesthetica. Szkice o estetyce późnej nowoczesności" (2010)
· "Fenomenologia francuska” (red.) (2006)
· "Wokół fenomenologii francuskiej” (red.) (2007)
· "Fenomen i przedstawienie. Francuska estetyka fenomenologiczna”  (red.) (2011).

 

Aktualności:

W dniach 15-19.09.2015 Prof. Iwona Lorenc wzięła udział w Kongresie Filozofii w Poznaniu

 

 

Archiwum:

Prof. Iwona Lorenc  w dniach 6-8 listopada 2013 roku wygłosiła cykl wykładów
w Collegium Minus na UMK z cyklu "Wykłady Kopernikańskie":

 

 

  
Wykonano przez A9 Studio © 2013